โครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูนิเกต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา และ โรงพยาบาลร้องกวาง