ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านดอนมูลหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ เชื่อม บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านดอนมูลหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ เชื่อม บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมี นายแสงสว่าง เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอลอง ร่วมส่งมอบ