ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสูงเม่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ