ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนางทัชชา​ สามัคคีนิชย์​ รองปลัด​องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ ระดับจังหวัด ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่