ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่1/2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่