ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การหยุดให้บริการสระว่ายน้ำและศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง การหยุดให้บริการสระว่ายน้ำและศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 5 เมษายน 2563