ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ https://bit.ly/2JfLEZq