ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://bit.ly/2FYtkWl