องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง เชื่อม บ้านสบสาย หมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.20 เมตร บ้านพระหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง เชื่อม บ้านสบสาย หมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya