• Version
  • Download 4
  • File Size 1.21 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 กุมภาพันธ์ 2021
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนถนนสาย พร ถ 1-0014 บ้านใหม่จัดสรร - บ้านห้วยเอียด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51004/63