• Version
  • Download 20
  • File Size 1.03 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 กุมภาพันธ์ 2021
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนถนน พร ถ 1-0010 บ้านไผ่โทน - บ้านน้ำพุสูง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51004/6