• Version
  • Download 33
  • File Size 3.55 MB
  • File Count 1
  • Create Date 5 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 5 พฤษภาคม 2021

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558