• Version
  • Download 70
  • File Size 18.14 MB
  • File Count 1
  • Create Date 5 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 5 พฤษภาคม 2021

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558