• Version
  • Download 14
  • File Size 337.75 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 มกราคม 2022
  • Last Updated 11 มกราคม 2022

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564