• Version
  • Download 1289
  • File Size 4.97 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 28 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2565