• Version
  • Download 156
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 9 กันยายน 2020
  • Last Updated 11 กันยายน 2020

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 พร 51002/336