• Version
  • Download 61
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 มกราคม 2021
  • Last Updated 28 มกราคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/48