• Version
  • Download 1
  • File Size 3.69 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 กรกฎาคม 2021
  • Last Updated 14 กรกฎาคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/325