• Version
  • Download 3
  • File Size 225.81 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 กรกฎาคม 2021
  • Last Updated 15 กรกฎาคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/329