• Version
  • Download 4
  • File Size 3.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date 9 กันยายน 2021
  • Last Updated 9 กันยายน 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/422