• Version
  • Download 1
  • File Size 403.12 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23 กันยายน 2021
  • Last Updated 23 กันยายน 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/445