• Version
  • Download 0
  • File Size 216.28 KB
  • File Count 1
  • Create Date 20 มกราคม 2022
  • Last Updated 26 มกราคม 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 พร 51002/53