• Version
  • Download 37359
  • File Size 258.77 KB
  • File Count 1
  • Create Date 5 กันยายน 2022
  • Last Updated 5 กันยายน 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 พร 51002/501