• Version
  • Download 19654
  • File Size 470.49 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23 มกราคม 2023
  • Last Updated 23 มกราคม 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 พร 51002/57