• Version
  • Download 23180
  • File Size 453.26 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 กรกฎาคม 2023
  • Last Updated 11 กรกฎาคม 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 พร 51002/517