• Version
  • Download 23577
  • File Size 9.69 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 28 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566