• Version
  • Download 39
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 กุมภาพันธ์ 2021
  • Last Updated 16 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา - เลขที่ตำแหน่ง 40-1-08-3803-002 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)