• Version
  • Download 24
  • File Size 3.30 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30 กันยายน 2021
  • Last Updated 30 กันยายน 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่