• Version
  • Download 800
  • File Size 915.63 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 มิถุนายน 2022
  • Last Updated 4 กรกฎาคม 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)