• Version
  • Download 43
  • File Size 3.81 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1 มีนาคม 2021
  • Last Updated 11 มีนาคม 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา