• Version
  • Download 658
  • File Size 3.50 MB
  • File Count 1
  • Create Date 31 ตุลาคม 2022
  • Last Updated 2 พฤศจิกายน 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดกองสสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งแพทย์แแผนไทย ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา