• Version
  • Download 55
  • File Size 1.31 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 มกราคม 2023
  • Last Updated 24 มกราคม 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566