• Version
  • Download 28784
  • File Size 9.33 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 มกราคม 2023
  • Last Updated 22 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่