• Version
  • Download 1939
  • File Size 956.62 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3 มีนาคม 2021
  • Last Updated 3 มีนาคม 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่