• Version
  • Download 30203
  • File Size 887.38 KB
  • File Count 1
  • Create Date 26 มิถุนายน 2023
  • Last Updated 3 กรกฎาคม 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ราย และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ราย พร 51009/575