• Version
  • Download 17204
  • File Size 4.98 MB
  • File Count 1
  • Create Date 17 พฤศจิกายน 2023
  • Last Updated 17 พฤศจิกายน 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่