• Version
  • Download 95
  • File Size 3.33 MB
  • File Count 1
  • Create Date 27 มกราคม 2021
  • Last Updated 11 มีนาคม 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- ตำแหน่งครู วิชาเอกปฐมวัย เลขที่ตำแหน่ง 40-1-08-6500-248 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
- ตำแหน่งครู วิชาเอกสสังคมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 40-1-08-6500-288 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย