• Version
  • Download 691
  • File Size 5.36 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 มกราคม 2022
  • Last Updated 11 มกราคม 2022

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)