• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 8 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 8 กรกฎาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย พร 51009/517