• Version
  • Download 2
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 22 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 25 กรกฎาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารหอพักหญิงปาริชาติ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) พร 51009/585