• Version
  • Download 719
  • File Size 4.45 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 พฤษภาคม 2023
  • Last Updated 24 พฤษภาคม 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light) แบบเสาไฟกิ่งเดี่ยว เพื่อติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 12 สายทาง จำนวน 85 ชุด พร 51004/344