• Version
  • Download 340
  • File Size 13.48 MB
  • File Count 1
  • Create Date 8 กันยายน 2023
  • Last Updated 8 กันยายน 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร่องแค หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำชำ เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51004/643