• Version
  • Download 340
  • File Size 5.97 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 กันยายน 2023
  • Last Updated 14 กันยายน 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ร่างประการศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 6 รายการ พร 51004/653