• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 14 พฤศจิกายน 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0009 บ้านแม่ยางโทน - บ้านห้วยแม่เปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/812