• Version
  • Download 1321
  • File Size 5.90 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 กันยายน 2023
  • Last Updated 14 กันยายน 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ร่างประการศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 14 รายการ พร 51004/654