• Version
  • Download 5
  • File Size 5.49 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 กุมภาพันธ์ 2021
  • Last Updated 11 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหินคลุก ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านนาจอมขวัญ หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ เชื่อมถนน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51004/75