• Version
  • Download 1119
  • File Size 4.97 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 มีนาคม 2021
  • Last Updated 10 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อหินคลุกจำนวน 1,740 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51004/101