• Version
  • Download 54
  • File Size 1.43 MB
  • File Count 1
  • Create Date 7 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 7 พฤษภาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 22 ชุด พร 51004/183