• Version
  • Download 64
  • File Size 1.38 MB
  • File Count 1
  • Create Date 7 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 7 พฤษภาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light) แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 7 ชุด บริเวณสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51004/184