• Version
  • Download 136
  • File Size 9.18 MB
  • File Count 1
  • Create Date 7 มิถุนายน 2021
  • Last Updated 9 มิถุนายน 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51004/243