• Version
  • Download 72
  • File Size 1.11 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23 กรกฎาคม 2021
  • Last Updated 23 กรกฎาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และบริเวณศศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 16 จุด พร 51004/366